Bánh WAFM

February 28 2011

Cái bánh này mình làm dành tặng 6 nhà sản xuất film của WAFM Confetti.
Mình rất vui vì các em đã nhiệt tình ủng hộ bánh của chị Dương ;)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: