Boston cream cake

September 14, 2010

Từ hôm về nhà, động lực làm bánh của mình còn lên cao hơn cả khi ở bên kia nữa. Lí do thì đơn giản lắm, vì đối với mình không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được làm bánh và nấu ăn cho người thân thưởng thức :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: