Cheese cake for our Valentine’s day

Mình hi vọng là cái ảnh này không quá ‘cheesy’ như cái tên của nó! :))

Thứ 2 là Valentine nhưng chắc mình không nướng được mẻ bánh nào vào đúng hôm đó, nên hôm nay mình làm cái Cheese cake này coi như là quà Valentine sớm cho phó nháy tận tụy của mình :P

Trong lúc mình up ảnh thì phó nháy đang nhâm nhi món bánh này với trà nóng và hào phóng tặng vợ lời động viên: ‘Bánh này uống với trà qua’ hợp em ah!’ ;))
Mỗi tội toàn bị vợ ‘đầu độc’ bánh ngọt thế hỏi sao phó nháy ngày càng có tướng ‘lãnh đạo’!

February 12 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: