Cod fish cake

March 18 2010

Sang bên này mình mới biết cod fish (cá tuyết?!). Cách đây mấy tháng – lần đầu tiên làm cod fish mình thấy… bực lắm vì cá gì mà rán mãi chẳng chín!?

Sau đó mình xem foodnetwork thì thấy cod fish được sử dụng khá phổ biến, và một trong những recipes thông dụng nhất là cod fish cake – kiểu hơi giống chả cá nhà mình :P

Hôm nay mình thử làm cod fish cake – thấy rất ngon – nhờ đó mà tự dưng không còn thấy… bực khi chế biến cod fish nữa :D

*Ingredients:
– 0.5 – 0.7 lb cod fish fillets
– 1 potato (mashed)
– cilantro (or parsley)
– shiitake mushroom
– finely chopped garlic and shallot
– salt
– pepper
– 2 eggs
– bread crumbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: