Orange upside-down cake

October 30, 2010

Cam để trong tủ lạnh mãi không ai ăn nên mình mang ra làm bánh.
Mình thích mấy cái upside-down cake vì làm nhanh, lại đỡ hẳn được khoản trang trí bánh :P
Tuy nhiên hôm nay mình vừa phải chấm bài, vừa làm bánh nên… lười không trưng đường làm caramel. Nếu có brown sugar hoặc thắng đường làm caramel thì mặt upside-down sẽ ‘bắt mắt’ và bóng bẩy hơn nhiều :P

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: