Bữa tối nay của gia đình mình – home-made hamburgers

July 11, 2011

Từ giờ ‘fast food’ cũng thành home-made :P

Vỏ bánh mình làm theo công thức đã post ở đây.

Nhân bánh và các nguyên liệu khác mình sẽ post công thức sau nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: